Log på

Vedlighold af swimmingpool

Vandrensning / behandling af swimmingpool og spa med produkter fra Pool Eksperten

Omfattende beskyttelse af vandet i Deres swimmingpool hele året kan opnås ved regulær brug PROPOOL® produkter.

Inden De starter ibrugtagningen af Deres swimmingpool er det nødvendigt at rense den for organiske samt andre urenheder.

Læs plejebrochure om hvordan du kan pleje din swimmingpool.

Inden starten på Swimmingpool-sæsonen skal De først beslutte Dem for, om De, gennem hele sæsonen, vil benytte produkter baseret på klor eller aktivt oxygen.

Fordelene ved at benytte klor-fri produkter som active oxygen er, at man på intet tidspunkt vil få lugtgener samt øjen-irritationer under/efter selve badningen. Ulemperne er at man oftere skal rense samt udmåle en mere præcis dosering.

Der er mulighed for at skifte mellem active oxygen samt den klorholdige rensning, men så er det påkrævet at stoppe behandlingerne i 3 til 5 dage.

PH-værdi

Det er også meget vigtigt at man opretholder den korrekte PH-værdi i vandet mellem 6.8 og 7.6 og det kan kraftigt anbefales at tilsætte dobbelt så meget DESINFEKTIONSMIDDEL. For at opnå det mest optimale badevand, er det en nødvendighed først at måle PH-værdien samt hårdheden i vandet.

PH-værdien måles ved at benytte ”Vand-PH-testeren”.

Hårdheden af vandet kan man få oplyst fra det lokale vandværk/kommune eller ved at lave egne test samt indsende til et laboratorium.

For at opnå størst mulig effektiv rensning samt udnyttelse af produkterne, er det vigtigt at PH-værdien er korrekt.

  • Er PH-værdien for lav, kan eventuelle metaldele I swimmingpoolen begynde at ruste samt farven på eventuelle plasticdele og bunden/siderne vil blive lysere.
  • Er PH-værdien for høj, kan der forekomme calcium i vandet, samt effektiviteten af rensningen bliver meget lav, hvorfor der også derved kan forekomme øjne- og hud- irritationer.

Den ideelle PH-værdi ligger mellem 6.8 og 7.6. Er PH-værdien højere end 7.6 er det nødvendigt at tilsætte pH MINUS produktet – Er værdien lavere end 6.8 er det nødvendigt at tilsætte pH PLUS produktet. I begge tilfælde skal PH-værdien måles dagen efter doseringen/tilsætningen, hvorfor processen med tilsætning og måling skal repeteres hver dag indtil den korrekte PH-værdi er målt.

Såfremt man har en høj værdi af vandhårdhed, anbefales det at benytte VANDHÅRDHEDS STABILISATOR.

Såfremt De beslutter at benytte produkter baseret på klor, ligger den ideelle klorholdige værdi mellem 0,3 – 0,5 mg/liter.

Først tilsættes KLORGRANULAT produktet. Det ideelle indhold af klor i vandet måles ved brug af ”Vandtesteren / Vandmåleren”

Målingen skal finde sted 24 timer efter, og såfremt den ideelle klorholdige værdi ikke vises, skal man gentage processen.

Ved den følgende desinfection / rensning skal man benytte LANGTIDSKLORTABLETTER (20 g or 200 g tabletter)  

Tabletterne bliver langsomt opløst over en periode på 5 til 10 dage og frigiver undervejs klor i vandet.

Såfremt den klorholdige værdi er under 0.3 mg/l, skal man gentage processen.

Desinfektion 

Deres swimmingpool skal foruden at være desinficeret/renset også behandles løbende med desinfektionsmiddel og flocculant.

For at forhindre uklart vand, som ses i form af en grønlig/gullig/brunlig farvebelægning på siderne og i bunden af swimmingpoolen samt endvidere har en ubehagelig lugtgene forbundet hermed, skal man benytte det særdeles effektive desinfektionsmiddel.

Vandet bliver herefter klart og urenhedder bliver opløst og sidenhen opfanget i poolens filter.

Såfremt man benytter poolen intenst eller har længere varende meget varm periode vejrmæssigt, anbefales det man foruden brugen af desinfektionsmiddel også benytter det højest effektive HURTIGT OPLØSELIGT KLORGRANULAT (Klorholdigt) eller alternativt OXYGEN CHOK GRANULAT (aktivt oxygen middel) for at forebygge uklart vand.

Bliver vandet grumset, forsøg da først at finde ud af årsagen hertil. Denne kan evt. skyldes en for høj PH-Værdi (Der vil her forekomme mikroskopiske organiske partikler) eller det kan skyldes en tilstedeværelse af andre mikroskopiske urenheder. FLOKMIDDELGRANULAT eller FLYDENDE FLOKMIDDEL kan benyttes for at fjerne dette.

Efter behandlingen samles urenhederne i små ”plamager”, som nemt opfanges af filteret eller kan fjernes fra bundes af poolen via net.   

En klorholdig desinfektion, + klartvend samt samling af urenheder kan også behandles i en kombination i form af KOMBITABLETTER(20 g or 200 g tabletter).   

Oxzygen

Såfremt man benytter sig af den aktive oxygen metode, kan man vælge imellem OXYGEN CHOK GRANULAT eller ILTTABLETTER.

Det ideelle koncentration af oxygen i vandet ligger mellem 8 – 15 mg/l og måles ved brug af Bayrol test tab. Ved almindelig benyttelse af poolen, bør man måle dette 1 eller 2 gange per uge og alternativt hyppigere i varme vejrmæssige perioder.

Førend man måler koncentrationen af oxygen, er det igen nødvendigt at måle PH-Værdien i vandet samt justere til den ideelle værdi.

Ved afslutningen på swimmingpool-sæsonen bør man justere vandmængden til minimum 10 cm over dysserne og skimmeren.

Rens evt. pool siderne.

VINTERFIT bør tilføres det resterende vand i poolen. Dette giver klart vand i vintersæsonen.

Omfattende beskyttelse af vandet i Deres swimmingpool hele året kan opnås ved regulær brug PROPOOL® produkter.

Alle beskrevet produkter kan købes i vores butik eller ved at besøge vores webshop som de kommer til ved at klikke her. God fornøjelse.